National Taiwan Museum of Fine Arts, 2, SEC. 1, Wu Chuan W. RD., Taichung 403, Taiwan, R.O.C.